FOTOWOLTAIKA

Nazwa „fotowoltaika” ang. Photovoltaics pochodzi z połączenia dwóch słów: photo - oznaczające światło, oraz volt - oznaczające jednostkę pomiaru napięcia prądu. Często używa się skrótu PV. Moduły (panele) fotowoltaiczne składają się z ogniw, które bezpośrednio zamieniają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną. Kiedy promieniowanie słoneczne pada na ogniwo, fotony wybijają elektrony i powstaje różnica potencjałów sprawiająca, że przepływa prąd stały. Prąd stały zmieniany jest następnie przez falownik na prąd przemienny, zasilający instalację elektryczną w budynku. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej budynku pozwala bezpośrednio wykorzystać produkowaną energię na potrzeby odbiorników znajdujących się w budynku - w sytuacji niewystarczającej produkcji energia jest pobierana z sieci, natomiast nadwyżki są oddawane do sieci. Aby móc zmierzyć ilość oddanej energii konieczna jest wymiana klasycznego licznika energii na nowoczesny licznik elektroniczny, dwukierunkowy. Energia zakupiona od sprzedawcy energii liczona jest ze znakiem „+”, natomiast energia oddana do sieci - ze znakiem „-”.

Marka ALFA SOLARIS (stanowiąca część istniejącej od 2015 r. spółki FPROTECT Sp. z o.o.) powstała z inicjatywy grupy kreatywnych ludzi z pasją, od 20 lat działających obszarze budownictwa specjalistycznego, branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, instalacji elektroenergetycznych, odnawialnych źródeł energii. Zatrudniamy doświadczoną kadrę inżynieryjno - techniczną, nieustannie pogłębiającą swoją wiedzę dzięki specjalistycznym szkoleniom, w których cyklicznie uczestniczymy.

Oddział północ

E-Mail: polnoc@alfasolaris.pl

Telefon: +48 663 797 645


Oddział centrum

E-Mail: centrum@alfasolaris.pl

Telefon: +48 42 298 06 08

Kontakt

E-Mail: biuro@alfasolaris.pl

Telefon: +48 33 300 32 65

ul. Stawowa 71

43-400 Cieszyn