Dla firm

Czy zyski twojej firmy są uzależnione m in od cen energii? Pora na niezależność. System prosumenta pozwala na niezależność energetyczną Twojego biznesu. Ceny prądu w systemie prosumenta nie są już nieprzewidywalnymi kosztami zmiennymi. To koszt w pełni przewidywalny, ponieważ prosument to wytwórca i jednocześnie konsument prądu wytworzonego przez samego siebie. Dołącz do firm, których biznes cechuje się pełną niezależnością od nieprzewidywalnego kosztu jakim jest cena prądu. Zainstaluj fotowoltaikę i nie przejmuj się już nigdy cenami prądu.

Marka ALFA SOLARIS (stanowiąca część istniejącej od 2015 r. spółki FPROTECT Sp. z o.o.) powstała z inicjatywy grupy kreatywnych ludzi z pasją, od 20 lat działających obszarze budownictwa specjalistycznego, branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, instalacji elektroenergetycznych, odnawialnych źródeł energii. Zatrudniamy doświadczoną kadrę inżynieryjno - techniczną, nieustannie pogłębiającą swoją wiedzę dzięki specjalistycznym szkoleniom, w których cyklicznie uczestniczymy.

Oddział północ

E-Mail: polnoc@alfasolaris.pl

Telefon: +48 663 797 645


Oddział centrum

E-Mail: centrum@alfasolaris.pl

Telefon: +48 42 298 06 08

Kontakt

E-Mail: biuro@alfasolaris.pl

Telefon: +48 33 300 32 65

ul. Stawowa 71

43-400 Cieszyn